3 de out. de 2014

LIBROS DO MES

BASES CONCURSO LIBRO DO MES

Louise C Bergeron
  1. Poderán participar os alumnos de todos os cursos de ESO. 
  2. A primeiros de cada mes anunciarase o libro obxecto do concurso. Este poderá estar escrito en galego ou en castelán, ou, se así se especifica, en ámbalas dúas linguas. 
  3. Os participantes deberán ler o libro e contestar a unhas preguntas que se farán públicas, na biblioteca e no blog, a mediados de mes. 
  4. Quen responda correctamente a todas as preguntas será o gañador. Se houbese máis dunha persoa que respondese correctamente a todas as preguntas, gañará quen entregue as respostas en primeiro lugar. De persistir o empate faríase un sorteo xa que só pode haber un gañador, agás que o equipo da biblioteca decida, excepcionalmente, que poida haber máis dun. 
  5. Cada concursante só poderá presentar unha batería de respostas. 
  6. As respostas entregaranse na biblioteca, ao profesorado responsable. 
  7. Se ninguén respondese correctamente a todas as preguntas, o concurso quedará deserto, é dicir non haberá gañador/a. 
  8. O profesorado que conforma o equipo da Biblioteca será o encargado de levar a cabo o concurso.
NOTA: Se tes dúbidas consulta con calquera dos profesores/as do equipo da biblioteca.
ANÍMATE... E PARTICIPA. LER PAGA A PENA

Ningún comentario:

Publicar un comentario