17 de set. de 2023

ABALARMÓBIL PARA AS FAMILIAS


A Xunta de Galicia, coa finalidade de aumentar o acercamento entre o profesorado e as familias, puxo en marcha "AbalarMóbil".
Trátase dunha aplicación que permite ás familias:
  • Acceder aos datos persoais.
  • Consultar as cualificacións.
  • Consultar e xustificar as faltas de asistencia.
  • Consultar as faltas de conduta.
  • Solicitar ou cancelar unha cita de titoría.
  • Consultar avisos ou notificacións por parte do profesorado ou do centro educativo.
Pódese instalar tanto no teléfono móbil como nunha tablet dende Apple store (se o sistema operativo é IOS) ou dende Play Store (se o sistema operativo é Android). 
Para acceder aos datos do alumno/a é necesario que o número de teléfono dende o que se usa a aplicación estea rexistrado no seu expediente do XADE (deberán preguntar no centro se non están seguros).
Vídeo titorial

Toda a información está na web "espazoAbalar".

Ningún comentario:

Publicar un comentario