11 de out. de 2013

BIBLIOTECAS ESCOLARES... MOITO POR FACER

Un notable avance da presenza das bibliotecas escolares no sistema educativo español é o que se reflicte no estudo "As bibliotecas escolares en España. Dinámicas 2005-2011" que foi presentado na Casa do Lector, o centro da Fundación Germán Sánchez Rupérez en Madrid.
Os puntos máis destacados do progreso que experimentaron as bibliotecas escolares neste período son:
  • As bibliotecas escolares estanse a integrar na DINÁMICA PEDAGÓXICA DOS CENTROS: participan nos proxectos do centro, apoian docentes e estudantes nas súas actividades de investigación documental ou promoven actividades formativas de distinto tipo... pero parece necesario lograr unha maior coordinación cos PLANS DE LECTURA Y ESCRITURA de centro, como marco de traballo compartido polo equipo docente.
  • A FORMACIÓN DO RESPONSABLE mellorou en coñecementos sobre lectura e literatura infantil e xuvenil, biblioteconomía, uso de internet... pero globalmente diminuíron as súas HORAS DE DEDICACIÓN á biblioteca.
  • As bibliotecas están máis PROFESIONALIZADAS: contan cun plan de traballo que se avalía periodicamente, teñen tratamento técnico normalizado... pero necesítase afondar no traballo da biblioteca concibida como o CENTRO PARA A APRENDIZAXE POR COMPETENCIAS.
  • As bibliotecas dispoñen de máis RECURSOS para adquirir fondos e enriquecer a colección... aínda que o volume e a composición da colección seguen estando moi afastados das RECOMENDACIÓNS INTERNACIONAIS de IFLA.
  • As bibliotecas escolares están máis orientadas ás TIC... pero é prioritario afondar na coordinación cos proxectos TIC e, especificamente, na ALFABETIZACIÓN DIXITAL E EN INFORMACIÓN como labor da biblioteca.
  • Contan con máis RECURSOS TECNOLÓXICOS (como blog, web ou presenza en redes sociais) empregados principalmente como un ámbito de difusión e participación... pero o seu uso non está plenamente integrado nos procesos de ensino e APRENDIZAXE (plataformas de e-learning, ferramentas para crear, publicar e compartir,...).
  • Son cada vez máis activas no desenvolvemento de COMPETENCIAS EN LECTURA Y ESCRITURA, mediante a creación de materiais impresos e electrónicos (guías, blogs...), o aproveitamento das redes sociais para crear grupos de interese ou a implicación da comunidade escolar nestas actividades... aínda que Lingua e Literatura segue sendo a área prioritaria e necesítase unha maior vinculación co conxunto do CURRÍCULO escolar.
  • As bibliotecas son máis VISIBLES dentro e fóra do centro: están presentes nos Claustros, aparecen na documentación oficial, móstranse na xornada de portas abertas, manteñen un web ou blog... pero bótase en falta unha maior participación das FAMILIAS nos órganos de coordinación ou nas actividades e dinámicas da biblioteca.
  • Dende 2005, recibíronse ACHEGAS ECONÓMICAS (ordinarias e extraordinarias) que tiveron un impacto nas infraestruturas, na colección e nas dinámicas de uso... pero a SOSTENIBILIDADE do proxecto non está garantida.
O informe está dispoñible aquí.

Ningún comentario:

Publicar un comentario