20 de xan. de 2014

CATRO NOVOS POEMAS DE ROSALÍA


Á súa morte, en 1885, Rosalía de Castro mandou ás súas fillas queimar todos os seus manuscritos, e isto fai máis valioso o achado de catro textos inéditos, -un en galego e tres en castelán-, ademais doutros documentos autógrafos que foron incluídos na segunda edición de En las orillas del Sar. 
En opinión da profesora da Universidade de Barcelona María Xesús Lama, todo apunta a que Rosalía de Castro pensaba incluír estes tres textos escritos en castelán nunha obra denominada Postrimerías, que non foi publicada. 
A RAG ofrécenos os textos aquí
“Dinche o corazón na man” 
– Dinche o corazón na man
Dincho queridiña enteiro
Ca pirmeiriña esperanza 
co pensamento pirmeiro. 
Dincho cal neno que nase 
De ilusións brancas cuberto 
Caraveliño cerrado 
ó teu calor dulce aberto. 

– En solitarios herbales 
Era rosiña escondida, 
Solo para ti prantada 
Para ti solo nacida. 
E coma frol sensitiva 
Baixo outra man se pregaba, 
E solo onda ti vivia 
E de ti lonxe muchaba.

Ningún comentario:

Publicar un comentario