18 de feb. de 2020

PLAN PROXECTA DONAS DE SI - MARÍA WONENBURGER


En 3º da ESO, e enmarcado no Plan Proxecta Donas de si, seguimos estudando álxebra coa unidade didáctica de María Wonenburger, esta vez tocaron os sistemas de ecuacións.

Xa vimos que a linguaxe alxebraica utiliza letras, números e símbolos matemáticos. Desta vez vimos como aplicalo á resolución de sistemas de ecuacións. Os sistemas de ecuacións lineais foron xa resoltos polos babilonios, os cales chamaban ás incógnitas con palabras tales como lonxitude, anchura, área, ou volume sen que tivesen relación con problemas de medida. Maria Wonenburger plantéxounos diferentes situacións onde empregralos para a resolución de problemas da vida cotiá.

Ningún comentario:

Publicar un comentario