1 de feb. de 2012

SI QUE CHE GUSTA LER (PERO IGUAL NON O SABES)

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte vén de presentar unha campaña de lectura dirixida a mozos e mozas de 14 a 18 anos.
A campaña, que leva como lema “Si que che gusta ler (pero igual non o sabes)”, baséase na idea de que os mozos len máis do que cren, especialmente cando utilizan as novas tecnoloxías.
A campaña ten como reforzo un microsite, www.siquetegustaleer.org, que inclúe, ademais de múltiples enlaces a portais, bibliotecas virtuais e blogs do seu interese, un xogo de lectura no que o usuario elixe os pasos dunha aventura e pode gañar un e-Reader.

Ningún comentario:

Publicar un comentario