29 de abr. de 2013

LINGUA CASTELÁ

A Xunta de Castilla y León crea esta ferramenta para mellorar os coñecementos gramaticais e ortográficos da Lingua Castelá.

Recomendamos tamén o blog "Qué hacer con la lengua", con ideas, propostas e materiais para profesores desta disciplina.

Ningún comentario:

Publicar un comentario