13 de maio de 2013

CÁLCULO

+G3NI é un xerador de exercicios de cálculo con números reais. Está pensado como instrumento para o profesor a fin de poder obter de forma rápida, aleatoria e personalizada diferentes follas de exercicios de operacións con números naturais, enteiros, racionais, potencias e radicais.
Cada tema ten apartados e subapartados que permiten adaptar a dificultade ás necesidades específicas de cada alumno.

Ningún comentario:

Publicar un comentario