23 de maio de 2013

XERADOR DE OPERACIÓNS ARITMÉTICAS

Sumar y restar é unha web que ofrece un xerador automático de operacións aritméticas: sumas, restas, multiplicacións e divisións coas que desenvolver nos rapaces as habilidades no cálculo.

Ningún comentario:

Publicar un comentario