28 de set. de 2021

ABALARMÓBIL PARA AS FAMILIAS


A Xunta de Galicia, coa finalidade de aumentar o acercamento entre o profesorado e as familias, puxo en marcha "AbalarMóbil".
Trátase dunha aplicación que permite ás familias:
  • Acceder aos datos persoais.
  • Consultar as cualificacións.
  • Consultar e xustificar as faltas de asistencia.
  • Consultar as faltas de conduta.
  • Solicitar ou cancelar unha cita de titoría.
  • Consultar avisos ou notificacións por parte do profesorado ou do centro educativo.
Pódese instalar tanto no teléfono móbil como nunha tablet dende Apple store (se o sistema operativo é IOS) ou dende Play Store (se o sistema operativo é Android). 
Para acceder aos datos do alumno/a é necesario que o número de teléfono dende o que se usa a aplicación estea rexistrado no seu expediente do XADE (deberán preguntar no centro se non están seguros).
Vídeo titorial

Toda a información está na web "espazoAbalar".

26 de set. de 2021

PREMIO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL E XUVENIL, 2021

A escritora e profesora de Lingua Castelá, Beatriz Giménez de Ory, gaña o galardón por ‘Un hilo me liga a vos. Mitos y poemas’, unha actualización de relatos clásicos combinada con poesía.

17 de set. de 2021

A BIBLIOTECA ESCOLAR TEN A PALABRA

Este é o lema deste curso 2021-22 para os materiais que a Consellería de CEOU edita para a Biblioteca escolar.
A imaxe que interpreta este lema é obra do ilustrador, escritor, deseñador e artista visual Pablo Otero.
As producións que ofrece a biblioteca axudan ao alumnado a medrar donos da linguaxe, a ferramenta que lles abre camiños de pensamento, imaxinación, beleza e coñecemento. Mais tamén, as bibliotecas escolares son espazos sociais de encontro que promoven e facilitan o uso da palabra a través do diálogo, a reflexión, o debate, a exposición, os recitais, a lectura en voz alta, os clubs de lectura… Estas propostas son oportunidade para que o alumnado "tome a palabra" e avance no dominio da linguaxe e da lingua que lle é propia.
A Biblioteca Escolar ten a palabra é tamén unha proposta para a recuperación da tradición oral como unha forma de achegar o alumnado ás raíces da cultura na que medra.

15 de set. de 2021

CALENDARIO ESCOLAR 21-22

Xa podedes descargar os calendarios escolares deste curso; o anual ou os mensuais, coas festas do noso Concello.

Elixide o que vos conveña.