14 de xan. de 2014

ATLAS HISTÓRICO CRONOLÓXICO

Gea Cron é un atlas histórico mundial interactivo desde o 3000 a.C.
Coa idea de facilitar o estudo da historia, este sistema permite representar no tempo os feitos históricos e os mapas xeopolíticos de calquera rexión ou país do mundo.

A axuda para manexalo encontrámola aquí.

Ningún comentario:

Publicar un comentario