21 de out. de 2014

PREMIO IBEROAMERICANO SM DE LITERATURA INFANTIL E XUVENIL

O galardoado, Ivar Da Coll, é un dos representantes máis sobresaíntes da literatura infantil colombiana. As súas obras realízaas en formato de libro-álbum, onde as imaxes xogan un rol crucial no desenvolvemento da historia. As temáticas abordadas nestes contos son pequenas anécdotas da vida cotiá os cales achegan o neno á súa literatura.
Ademais, o xurado decidiu outorgar un recoñecemento especial á autora cubana Nersys Felipe por "a súa destacada traxectoria, polo seu protagonismo na renovación da literatura infantil iberoamericana, pola beleza e o uso poético da linguaxe e polo humanismo e a universalidade das súas obras".

Ningún comentario:

Publicar un comentario