5 de mar. de 2013

PARA LINGUA CASTELÁ

En leer.es preséntannos:
  • Cosmolema, un entorno de xogo, exploración, consulta e aprendizaxe da lingua española baseado en palabras e as súas relacións. Neste vídeo podemos aprender a xogar:
  • "A la caza del gazapo" Identificación e corrección de erros (ambigüidades, fallos ortográficos, léxicos, sintácticos, de puntuación…) de textos con tres niveis de dificultade.

Ningún comentario:

Publicar un comentario