1 de maio de 2013

TECNOLOXÍA

  • Tecnoloxía 4º de ESO: todos os contidos estruturados por temas, concéntranse nun portal do Centro para a Innovación e Desenvolvemento do Ensino a Distancia (CIDEAD), onde o alumno poderá poñer a proba os seus coñecementos cunha proba por unidade.
  • El taller virtual de tecnología: recurso interactivo que permite, mediante un paseo virtual, coñecer as ferramentas propias dun taller. O alumno pode familiarizarse con elas, avaliar os coñecementos adquiridos e concienciarse sobre as medidas de seguridade e hixiene que se deben tomar neste tipo de actividade.

Ningún comentario:

Publicar un comentario